Taková je naše historie..

Firma Fiala řeznictví uzenářství vznikla v Milovicích v roce 1911, což znamená, že v minulých letech proběhla oslava stého výročí založení firmy. Několik desítek let bohužel nebylo možné firmu provozovat z důvodů znárodnění. Zakladatelé – manželé Marie a Rudolf Fialovi původně působili na jatkách v Brandýse nad Labem, ale vzhledem k rozvoji Milovic, v souvislosti s umístěním vojenské posádky, si zvolili Milovice jako svůj nový domov a vhodné místo pro provozování řeznické živnosti. Po mnoho let byla hybnou silou firmy paní Marie Fialová roz. Žampová. Její situace byla velmi obtížná, zvláště když se z I. světové války nevrátil její manžel, Rudolf Fiala. Jejich syn Karel Fiala se narodil v roce 1909 a postupně se vyučil a získával zkušenosti i u jiných řezníků mimo rodinou firmu v Milovicích.

Pracoval u Jana Frančíka v Milovicích, Josefa Filounka ve Smidarech, v Božejově u Františka Zavadila, ale i ve Frýdlantu u Heinze Husáka.Tehdejší písemné doklady svědčí o tom, že si v učení vedl úspěšně a brzy začal vést vlastní firmu spolu s matkou. V roce 1932 uzavřel sňatek s Marií Godbachovou a tím výrazně stoupl vliv jeho ženy na řízení firmy. Ta svým klidným jednáním musela často rovnat příliš divoké reakce svého manžela. V Milovicích v té době bylo velmi ostré konkurenční prostředí, neboť zde působilo několik řeznických rodin. Otevřené hospodářské soutěžení vyznívalo ve prospěch firmy Fiala, což přineslo nejen dobré ekonomické výsledky, ale později také značné problémy, zvláště kvůli dodávkám pro německou armádu. Po roce 1945 proto Karel a Marie Fialovi zveřejnili písemná prohlášení těch českých občanů, kterým firma v době II. světové války pomáhala.

Šlo např. o pomoc rodinám vězněných, fotbalistům Polabanu Nymburk, Sparty Praha, ale i dalším občanům Milovic a Prahy. Po roce 1945 se firma znovu začala ekonomicky rozvíjet. Zlom nastal po únorových událostech v roce 1948, které vedly ke znárodnění majetku frmy Fiala v listopadu 1949. V objektu poté působily různé organizace, nejdéle Masna a Jednota. Po pádu komunistického režimu obnovil v červenci 1991 činnost řeznictví vnuk zakladatele Miloš Fiala v pronajatém objektu školní jídelny. V lednu 1992 byla rodině v restituci fyzicky vrácena část objekt v Milovicích. Konkrétně vnukům zakladatele Karlu Fialovi a Miloši Fialovi. Navráceny byly však pouze prázdné prostory bez jakékoliv technologie, odmontovány byly dokonce i vodovodní baterie, umyvadla a šatní skříně.

Po dohodě bratrů řídil v prvních letech firmu vnuk zakladatelů Miloš Fiala. Začínal se 4 pracovníky a bez hlubších znalostí oboru, které nahrazoval odhodláním a tvrdou prací. S pomocí kamarádů vystavěl zděné udírny na dřevo a železné pojezdové koše na hůlky s uzeninou. K dováření uzenin byl postaven velký kotel, také na pevná paliva. Sortiment se v roce 1992 skládal pouze z 10 uzenářských výrobků a hlavním lákadlem byly Spišské párky. Prodej probíhal u prvních „ soukromých“ řezníků na nymburském okrese. Již v roce 1992 byla zřízena 1. firemní prodejna v Nymburce. Následovaly prodejny v Milovicích, Lysé nad Labem a Poděbradech. V té době byla hlavní výhodou oproti velkým masokombinátům nejen kvalita výrobků, ale i čerstvost a schopnost rychlejší reakce.

Přes počáteční záměr majitele, soustředit se na restaurace a hotely v blízké Praze, se hlavním odbytištěm staly malé prodejny v sousedních vesnicích zásobované převážně ambulantními řidiči.V roce 1993 došlo k otevření vlastní hovězí porážky, kde se porážela a stále poráží zvířata pocházející z okolních vesnic. Umožnilo to lepší kontrolu kvality hovězího masa a plynulé zásobování bez nutnosti dlouhého skladování a převážení. Nejvýznamnějším datem v novodobé historii firmy se stala přestavba celého objektu tak, aby splňoval přísná kritéria Evropské unie a Státní veterinární správy. Výroba byla přemístěna do nové výrobní haly a v uvolněných prostorách přestavěna bourárna, porcovna drůbeže a výrobna masných polotovarů. Nově byl vybudován i centrální systém chlazení veškerých chladíren a výrobních prostorů. Umožnilo to i po dlouhých soudních sporech navrácení zbývající části objektu.

V současné době firmu Fiala Milovice s.r.o. řídí bývalí „spolupracovníci“ Miloše Fialy, jeho synové, ing. Petr Fiala a ing. Martin Fiala. Byla provedena certifikace systému HACCP a mimořádným úspěchem je vítězství v soutěži Regionální potravina 2010 s Milovickou Baby šunkou a Regionální potravina 2011 s Milovickou uzenou kýtou SK. Při první účasti na soutěži Středočeská potravina 2011 byly oceněny i Milovické párky s nivou. Díky těmto soutěžím firma Fiala Milovice s.r.o. vystavovala i na Země živitelce v Českých Budějovicích, kde její výrobky ochutnal a pochválil i prezident ČR Václav Klaus.

Věříme, že i vy si vyberete a oceníte naše výrobky, které můžete ochutnat na některé z firemních prodejen nebo u našich odběratelů.

Dobrou chuť přeje vedení firmy Fiala Milovice s.r.o.